Ο Δρόμος του Haidong Gumdo

The-Way-of-Haidong-Gumdo

Jon        – Αφοσίωση

Sa          – Κατακτηση της γνώσης

Jung       – Κατανόηση του σπουδαίου, της σημασίας των πραγμάτων

Do          – Σωστός τρόπος

Chung    – Καθαρό μυαλό, σαφή πορεία

Hyo         – Ευσέβεια προς τους γονείς

Ye            – Σεβασμός προς τους άλλους

Ui             – Να πράττω το δίκαιο και σωστό