Η Φιλοσοφία του Haidong Gumdo

Η φιλοσοφία του Haidong Gumdo συνοψίζεται στο παρακάτω τρίπτυχο:

Πνεύμα

 • Αφοσίωση
 • Ευσέβεια στους γονείς
 • Ευγένεια
 • Δικαιοσύνη

Σώμα

 • Δύναμη
 • Ταχύτητα
 • Ισορροπία
 • Συνεχής προσπάθεια

Μυαλό

 • Θάρρος
 • Αποφασιστικότητα
 • Σεβασμός
 • Εγκράτεια

Συμπεριφορά Εκπαιδευομένου

1.  Κράτα κατά νου ότι ο σωστός τρόπος για το χειρισμό του σπαθιού αποτελεί ένα μέρος της ζωής σου.

2.  Υιοθέτησε τη νοοτροπία ότι κάθε μικρή λεπτομέρεια είναι σημαντική.

3.  Κατά την εξάσκηση να έχεις ένα σαφές όραμα, καθαρό και ανοιχτό μυαλό και πειθαρχημένο σώμα.

4.  Πριν την κάθε εκπαίδευση με το σπαθί, πρέπει να έχεις απαλλάξει το μυαλό σου από τις οποιεσδήποτε κακές σκέψεις.

5.  Να έχεις το μυαλό σου ανοιχτό και να εκτελείς όσο καλύτερα μπορείς την κάθε παραμικρή κίνηση.

6.  Να λαμβάνεις πάντα υπόψη σου και τους άλλους εκπαιδευόμενους, που εξασκούνται στο dojang.

7.  Δείξε σεβασμό προς τον Εκπαιδευτή σου και ακολουθήστε τις κατευθύνσεις του με ζήλο.

8.  Ο σεβασμός προς το σπαθί πρέπει να είναι τέτοιος σαν αυτό να αποτελεί ένα μέρος του εαυτού σου.

9.  Να έχεις αυτοέλεγχο και ποτέ να μην παραβαίνεις τους βασικούς κανόνες της πολεμικής τέχνης που ασκείς και της πειθαρχίας.

10. Να δείχνεις ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και αγάπη για όλα τα ζωντανά πλάσματα.